Yazılar

DEVLET-İ ALİYYE’NİN ONUNCU VE EN ÇOK ESER YAZAN ŞEYHULİSLÂMI

MÜFTİ’S-SEKALEYN KEMÂL PAŞAZÂDE (İBNİ KEMÂL)  Bu yazının ilk iki bölümü geçtiğimiz iki ayda yayınlanmıştı.İbni Kemâl (Rahimehullâh) ...

DEVAMINI OKU

MÜSTAKBEL MUZAFFERİYETİMİZİN YEGÂNE VESİLESİ: SÜNNET-İ SENİYYE’YE İTTİBÂ

Ümmet olarak büyük buhranlar yaşıyoruz. Belki tarihimizin hiçbir diliminde görülmemiş bir zillet, hiçbir bölümünde müşahede edilmemiş kadar büyük bir zafiyet ...

DEVAMINI OKU

KENDİ İSTEĞİ OLMAKSIZIN HESABINDAKİ PARAYA FAİZ VERİLMESİ DURUMUNDA BU FAİZİN, HARAMDAN KAÇINMAYAN BİRİNE VERİLMESİ GEREKTİĞİ SÖYLENİYOR BU DOĞRU MUDUR?

Allah’a hamd, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e ehl-i beytine ve ashabına salat-u selam olsunAllah Teâlâ’ya hamd, Peygamber Efendimize, al ve ...

DEVAMINI OKU

GÜLDESTE: İSLÂM’DA AKLIN VE NAKLİN YERİ

Asırlardır “akıl” ve “nakil” meselesi tartışılagelmiştir. Tabi Asr-ı Saadet döneminde bu konuda herhangi bir problem yaşanmamıştır. Çünkü nâzil olan ...

DEVAMINI OKU

TAHRİFİN ZİRVESİ: NASR HAMİD EBÛ ZEYD -2-

Bu yazının ilk bölümü geçen ay yayınlanmıştı. Gelenek Yenilik İlişkisi Ebu Zeyd, Hasan Hanefi’nin ‘gelenek, kültürel ve milli bir yükümlülük ...

DEVAMINI OKU

İMÂM-I RABBÂNÎ HAZRETLERİ’NİN OĞLU, SİLSİLE-İ MEŞÂYİHIMIZIN 25.HALKASINDAKİ el-URVETÜ’LVÜSKĀ MUHAMMED MA‘SÛM es-SERHENDÎ HAZRETLERİ’NİN MEKÂTÎB-İ ŞERÎFESİNDEN MÜNTEHABÂT

(KIYMETLİ MEKTUPLARINDAN SEÇMELER) Muhammed Ma‘sûm Hazretleri’nin üç ciltlik “Mektûbât”ının aslı Farsça’dır. “Mektûbât”ın 1.cildinde 239, ...

DEVAMINI OKU

HAYRİ KIRBAŞOĞLU’NUN İSLÂM’A VE ÜMMET’E YAMADIĞI YAKIŞTIRMALAR -2-

Bu yazının ilk bölümü Ağustos ayında yayınlamıştı.Bismillâhirrahmânirrahîm! Elhamdülillâhi Rabbi’l-Âlemîn, ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ ...

DEVAMINI OKU

YÜCE KİTABIMIZ OLAN HAZRETİ KUR’AN’I VE AYETLERİNİ TAĞYİR VE TEBDİL ETMEYE ÇALIŞANLARIN İTİKADİ DURUMLARI NEDİR?

Yüce kitabımız hazreti Kur’an ayetleri kıssa (geçmişle alakalı haberler), gelecekle ilgili haberler, emir ve yasaklar diye dört bölümden ibaret olduğunu ...

DEVAMINI OKU

2. MURAD HAN

Otuz yıl saltanat sürdü! Osmanlı padişahlarının altıncısı olan Sultan II. Murad Han, 1404 senesinde Amasya’da doğdu. Babası Sultan Çelebi Mehmed, annesi ise ...

DEVAMINI OKU