Yazılar

04 Ağust

HİNDİSTAN ZİYÂRETLERİ-7

SİLSİLE-İ MEŞÂYİHIMIZDAN ABDULLÂH ed-DEHLEVÎ HAZRETLERİ’NİN KENDİ DERGÂHINA HALÎFE OLARAK TÂYİN ETTİĞİ EBÛ SA‘ÎD el-MÜCEDDİDÎ el-FÂRÛKÎ ...

DEVAMINI OKU
05 Ağust

İSLÂMÎ TESETTÜRÜN MAHREM ÇİZGİLERİ

İslâmiyet insana daima müstakim olmayı emreder. İnsanoğlunu mükerrem kılan1 Cenab-ı Hak, ona hayatın farklı kesitleriyle ilgili muhtelif vazifeler de yüklemiştir. ...

DEVAMINI OKU
04 Ağust

GÜLDESTE : GÖZLERİ HARAMDAN SAKINMAK

İslam dini; şehevî arzuların galeyana gelmeyeceği, iffetlerin ve namusların korunacağı, halkın emniyet ve güvenle yaşayacağı temiz bir toplum ...

DEVAMINI OKU
04 Ağust

KOSOVA SAVAŞI VE ŞEHÂDET ŞERBETİ

Sultan I. Murad, Anadolu'da Karaman gailesi ile meşgul olurken, Balkanlar'daki karışıklıkları gidermek üzere de Timurtaş Paşa'yı görevlendirmişti. Timurtaş Paşa ...

DEVAMINI OKU
04 Ağust

MÜSLÜMAN NAMAZDAN NASIL HAZ ALIR?

Sürgündeyiz… Sürgünü- müz Şeytan’ın hilesiyle başladı. İblis, Büyük babamız ve annemiz Hz. Adem ve Havva’ya geldi; Allah’ın yasakladığı, ...

DEVAMINI OKU
04 Ağust

İMÂM-I RABBÂNÎ HAZRETLERİ’NİN OĞLU

İMÂM-I RABBÂNÎ HAZRETLERİ’NİN OĞLU, SİLSİLE-İ MEŞÂYİHIMIZIN 25.HALKASINDAKİ el-URVETÜ’LVÜSKĀ MUHAMMED MA‘SÛM es-SERHENDÎ ...

DEVAMINI OKU
04 Ağust

HAYRİ KIRBAŞOĞLU’NUN İSLÂM’A VE ÜMMET’E YAMADIĞI YAKIŞTIRMALAR -1-

Bismillâhirrahmânirrahîm! Elhamdülillâhi Rabbi’l-Âlemîn, ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîn!Sayın Bay M. ...

DEVAMINI OKU
04 Ağust

HELAL-HARAM VE MEKRUH

İslam dini, toplum, aile ve birey olmak üzere her üç alana ilişkin gerek farz gerek vacip veya sünnet olan kurallar getirmiştir. Toplum ahlakına uymaktan kast edilen ...

DEVAMINI OKU
29 Ağust

DEVLET-İ ALİYYE’NİN ONUNCU VE EN ÇOK ESER YAZAN ŞEYHULİSLÂMI

Askerî vazîfesinden ayrılıp ilim yolunu tercih eden İbni Kemâl (Rahimehullâh) önce Edirne’de Molla Lütfî’nin derslerine devâm etti,ardından Kestelî Muslihuddîn ...

DEVAMINI OKU