SAFER AYININ HER GÜNÜ OKUNACAK BİR DUÂ

SAFER AYININ HER GÜNÜ OKUNACAK BİR DUÂ

Rivâyet olunduğuna göre her kim aşağıda zikredilecek duâyı Safer ayının her günü okursa Allâh-u Te‘âlâ onu bir dahaki Safer ayına kadar o sene olacak bütün belâ ve musîbetlerden korur. O sene ona aslâ hiçbir belâ isâbet etmez. “Ey Allâh! Kulun, Nebîn ve Rasûlün olan Ümmî Peygamber Efendimiz Muhammed’e ve Ehl-i Beyti’ne ve sahâbesine salât eyle, bereketler yağdır ve selâm eyle.

devamı için Lâlegül Dergisi Ekim sayısı sayfa 80'e bakınız...


SAFER AYININ HER GÜNÜ OKUNACAK BİR DUÂ