RASÛLÜLLÂH (SALLÂLLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İ RÜYÂDA GÖRMEK İÇİN OKUNACAK SALEVÂT

RASÛLÜLLÂH (SALLÂLLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İ RÜYÂDA GÖRMEK İÇİN OKUNACAK SALEVÂT

İmâm-ı Sâvî (Rahimehullâh)ın meşâyihdan nakline göre; Salât-ı İbrâhîmiyye’yi bin kere okumak Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ru’yetini (rüyâda görülmesini) mûcib olur. (Ahmed es-Sâvî el-Mâlikî el-Halvetî, el-Esrâru’r-Rabbâniyye ‘ale’s-Salevâti’d-Derdîriyye, sh:15)

devamı için Lâlegül Dergisi Kasım sayısı sayfa 96'ya bakınız...

RASÛLÜLLÂH (SALLÂLLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İ RÜYÂDA GÖRMEK İÇİN OKUNACAK SALEVÂT