RAMAZÂN-I ŞERÎF’İN HER ON GÜNÜNÜN ZİKRİ

RAMAZÂN-I ŞERÎF’İN HER ON GÜNÜNÜN ZİKRİ

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Te'âlâ Anh)dan mervî olan: “Ramazan ayının evveli büyük bir rahmettir, ortası tam bir mağfirettir, sonu ise cehennemden azattır.” (İbnü Huzeyme, es-Sahîh, Sıyâm:8, rakam:1887, 3/191-192; el-Beyhakî, Fezâilü’l-evkāt, rakam:37, sh:146-148; Şu‘abü’l-îmân, rakam:3336, 5/223-224) hadîs-i şerîfinden dolayı olsa gerektir ki âlimlerimiz, her biri yüzer kere okunmak üzere...

devamı için Lâlegül Dergisi Mayıs sayısı sayfa 88'e bakınız...

RAMAZÂN-I ŞERÎF’İN HER ON GÜNÜNÜN ZİKRİ