KOYUNU KURTTAN, İNSANI SİLAHTAN KORUYAN HIFZ ÂYETLERİ

KOYUNU KURTTAN, İNSANI SİLAHTAN KORUYAN HIFZ ÂYETLERİ

İmâm-ı Sübkî ve İmâm-ı Demîrî gibi birçok ulemâ ve meşâyihtan (Rahimehümullâh) nakledildiğine göre; İmâm-ı Şâfi‘î (Rahimehullâh)ın mezhebinin fukahâsından ve Yemen ehlinden olup âlim, sâlih bir zât olarak kabûl edilen Ebû Muhammed Abdullâh ibni Yahyâ es-Sa‘bî (H. 553) (Rahimehullâh)a, bâzıları saldırarak kılıçlarla darbettiler. Fakat kendisine hiçbir kılıç işlemeyince görenler bunun hikmetini sordular. 

devamı için Lâlegül Dergisi Ekim sayısı sayfa 92'ye bakınız...

KOYUNU KURTTAN, İNSANI SİLAHTAN KORUYAN HIFZ ÂYETLERİ