İNS-Ü CİN VESÂİR EŞRÂRIN ŞERRİNDEN KORUYAN NUSHA

İNS-Ü CİN VESÂİR EŞRÂRIN ŞERRİNDEN KORUYAN NUSHA

İmâm-ı Diyarbî (Rahimehullâh)ın nakline göre; cin, insan ve diğer eşrârın (şerli yaratıkların) şerrinden korunmak için ekseriyetini hıfz âyetlerinin teşkil ettiği şu mübarek hıcâb (koruma nushası) yazılıp taşınır. (Ahmed ed-Diyarbî, el-Mücerrebât, sh:72-73)

devamı için Lâlegül Dergisi Ekim sayısı sayfa 95'e bakınız...

İNS-Ü CİN VESÂİR EŞRÂRIN ŞERRİNDEN KORUYAN NUSHA