İMÂM-I ÂZAM HAZRETLERİ’NİN 40 SENE YATSININ ABDESTİYLE SABAH NAMAZINI KILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN KUVVETİ KENDİSİNE KAZANDIRAN DUÂ

İMÂM-I ÂZAM HAZRETLERİ’NİN 40 SENE YATSININ ABDESTİYLE SABAH NAMAZINI KILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN KUVVETİ KENDİSİNE KAZANDIRAN DUÂ

Hafs ibni Ğıyâs (Rahimehullâh) şöyle anlatmıştır: “Bir gece yatsıdan sonra mescidde ibâdet yapayım diye yola çıktım. Bir de baktım ki Ebû Hanîfe (Rahimehullâh) güzel elbiseler giymiş, büyük bir sarık sarmış, üzerinde de misk kokan bir şal olduğu hâlde gidiyor. Çok güzel giyindiğini görünce, ‘Herhâlde sultan ile görüşmeye gidiyor.’ diye düşündüm ve kendisini tâkip ettim, fakat o beni fark etmiyordu. Sekînet ve vakar üzere yürüye yürüye mescide girdi. Ben: ‘Herhâlde istihâre namazı kılıp sultanla görüşmeye gidecek, yoksa gecenin bu saatinde neden böyle güzel giyinsin?’ diye düşündüm. Ben de peşine mescide girdim fakat o beni fark etmedi. Derken mihraba doğru yavaş yavaş ilerledi ve namaza başladı. Fâtiha’dan sonra Bakara Sûresi’ni okudu, tamamlayınca Âl-i İmrân Sûresi’ni okudu. Böyle devâm ede ede Kehf Sûresi’ni tamamladı. Sonra rükû yaptı, secde yaptı ve tekrar kalktı. (İkinci rekâta kalkınca) Fâtiha’dan sonra Meryem Sûresi’ni okudu, böyle devâm edip Felak ve Nâs sûreleri ile bitirdi. Böylece iki rekâtta Kur’ân-ı Kerîm’i hatmetti. O iki rekât namazı bitirince imsak vakti çok yanaştı. Sonra duâ etti ve mescitten dışarı çıktı. Evine gidip üstünü değiştirdi. Sâir insanlar gibi sıradan elbiselerle sabah namazına çıktı.

Ben kendi kendime ‘Acabâ bu ameli sâdece bu gece mi yaptı, yoksa hep âdeti böyle midir?’ diye düşündüm. Böylece kendisini birçok gece gözledim ve her gece böyle yaptığını görünce artık dayanamayıp bir gün kendisine ‘Ey Müslümanların imamı! Allâh-u Te‘âlâ senin kuvvetini arttırsın. Sen bu kadar ibâdet kuvvetini ve kudretini nereden elde ettin ki gecelerdir yanını yatağa koymuyorsun, sabaha kadar namaz kılıyorsun, gündüz insanlara fetvâ vermekle (ve talebe okutmakla) meşgul oluyorsun, geceleri de kıyamda duruyorsun. Sen buna nasıl dayanıyorsun?!’ dedim. Bunun üzerine o: ‘Ben Allâh-u Azze ve Celle’ye Kendi kitabında bulunan bir tek âyetteki yâni...

devamı için Lâlegül Dergisi Temmuz sayısı sayfa 87-91'e bakınız...


İMÂM-I ÂZAM HAZRETLERİ’NİN 40 SENE YATSININ ABDESTİYLE SABAH NAMAZINI KILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN KUVVETİ KENDİSİNE KAZANDIRAN DUÂ