ÂDEM BABAMIZA VE HAVVA ANNEMİZE SALÂT İÇEREN SALÂT-I TERAHHUMİYYE

ÂDEM BABAMIZA VE HAVVA ANNEMİZE SALÂT İÇEREN SALÂT-I TERAHHUMİYYE

Hâfız Ebû Mûsâ el-Medînî (Rahimehullâh) seleften bir zâtın: “Bir kere ben Âdem (Aleyhisselâm) ı rüyamda gördüm, evlatlarının kendisine çok az salevât okuduklarından şikâyet ediyordu.” dediğini senediyle nakletmiştir. (Yûsuf en-Nebhânî, Se‘âdetü’d-dâreyn, sh:89) Bedir ehlinden olan Ebû Üseyd (Radıyallâhu Anh) şöyle anlatmıştır...

devamı için Lâlegül Dergisi Şubat sayısı sayfa 94'e bakınız.

ÂDEM BABAMIZA VE HAVVA ANNEMİZE SALÂT İÇEREN SALÂT-I TERAHHUMİYYE