ÇOK FAZÎLETLİ SALÂT-Ü SELÂMLAR

ÇOK FAZÎLETLİ SALÂT-Ü SELÂMLAR

Ahmed el-Iyâşî (Kuddise Sirruhû)nun beyânı vechile; bâzı ameller vardır ki herbiri insanı cehennemden kurtaran bir fidye sayılmıştır:

1) Ömür boyu bir kere dahî olsa yüz bin İhlâs Sûresi okumak.

2) Bin kere besmele okumak.

3) Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e bin kere salevât-ı şerîfe okumak.

4) Özellikle sabah namazından sonra bin kere “Sübhânellâhi vebihamdihî” okumak.

5) Bin kere “Elhamdülillâh” okumak.

6) 16641 kere “Yâ Latîf!” ism-i şerîfini zikretmek.

7) Husûsî bâzı salevât-ı şerîfeleri muayyen sayılar üzere okumaktır ki bunlardan bâzısını

zikredecek olursak...

devamı için Lâlegül Dergisi Mayıs sayısı sayfa 94-96'ya bakınız...


ÇOK FAZÎLETLİ SALÂT-Ü SELÂMLAR