CİNLERDEN KORUNMAK İÇİN BİR DUÂ

CİNLERDEN KORUNMAK İÇİN BİR DUÂ

Şeyhu’l-muhaddisîn Ebu’n-Nadr Hâşim ibni Kāsım el-Leysî (H.134-207) şöyle anlatmıştır: “Ben evimde cinler görüyordum, onlar tarafından bana: ‘Yâ Eba’n-Nadr! Bizim civârımızdan ayrıl.’ deniliyordu, bu bana çok zor gelince Kûfe’de bulunan İbni İdrîs, el-Muhâribî ve Ebû Üsâme (Rahimehümullâh) gibi zatlara bir mektup yazarak bana çâre bulmalarını istedim. İmâm-ı Muhâribî (Radıyallâhu Anh) bana: ‘Şüphesiz Medîne’de bir kuyu vardı ki ne zaman ona bir kova sarkıtsalar cinler onların ipini keserdi. Derken bir kāfile o kuyunun ahâlisine misâfir geldiğinde kendisi onlara bu durumdan şikâyetlenince onlar bir kova su istediler, sonra aşağıdaki kelâmı söyleyerek (sığınma duâsını ve peşine Sâffât Sûresi’nin ilk on âyetini okuyarak) suya üflediler ve o suyu kuyuya döktüler. İşte tam o sırada bir ateş çıkarak kuyunun başında söndü.’ diye cevap yazdı. Ben bu rivâyeti duyunca

devamı için Lâlegül Dergisi Şubat sayısı sayfa 92'ye bakınız...

CİNLERDEN KORUNMAK İÇİN BİR DUÂ