VİRÜSLERIN DÜNYASI

VİRÜSLERIN DÜNYASI

   Canlılığın sınırındaki varlıklar olarak da tanımlanan virüsler 1 mm nin yaklaşık 5000 de biri büyüklüğündedir. Yani bakterlerden binlerce kat daha küçüktürler. Virion olarak da adlandırılan virüs parçacığı nükleik asid, protein tabakası ve lipid zarından oluşur. Nükleik asid virüsün genetik kodunu içeren DNA veya RNA’ dan meydana gelir. Protein tabakası nükleik asidi sarar, dolayısıyla onu korur. En dıştaki lipid yani yağ tabakası grip virüsü gibi bazı virüslerde vardır. Virüslerin şekilleri birbirinden çok farklıdır. 

   Bakteri veya diğer canlılardan farklı olarak virüslerin enzimleri yani kimyasal makinaları yoktur. Sadece genetik yapılarının kodunu çözen birkaç enzim bulundururlar. Dolayısıyla virüslerin varlıklarının devamı başka hücreleri istila etmelerine bağlıdır. Konak hücreyi ele geçirmeleri çoğalmaları için şarttır. Bu nedenle virüslerin canlı olup olmadıkları bile yerine göre tartışılmış olmakla birlikte, bilim adamları virüslerin diğer hücreleri işgal ettikten sonra yaptıklarını dikkate alarak canlı olduklarına hükmetmişlerdir.


Prof. Dr. VOLKAN TUZCU

Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Temmuz sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 66) 


Yorum Ekle