MUSTAFA ÖZTÜRK’ÜN İDDİÂLARINA KARŞI KUR’AN MÜDÂFAASI

MUSTAFA ÖZTÜRK’ÜN İDDİÂLARINA KARŞI KUR’AN MÜDÂFAASI

28 Aralı

Ümmet Kur’an-ı Kerim’e hem bugü- nün hem de yarının sorunlarını çözen bir kitap olarak baktı. Her şeyi önce onda aradı. Okunduğu mekânlarda abdestsiz dolaşmadı. Bir hafız bir meclise girdiğinde yaşına bakmadan Kur’an-ı Kerim’e ihtiramdan hâzirûn ayağa kalkardı. Dedeler, hâfız torunları önünde yü- rümekten hayâ ederdi. Namaz sonlarında hafızlar mü- ezzinlikte Kur’an-ı Kerîm okurken, “sırtımız Allah’ın ayetlerine doğru olmasın.” diye yaşlılar bir yönlerini kıbleye, diğer yönlerini ise hafıza karşı duracak şekilde otururdu. O’nu okumaya muhatap olanları tebrik, okuyacakları da teşvik etmek için yapı- lan “hatim merasimleri”ne köyden, kasabadan, kentten insanlar akın eder, “ihtifal-i Kur’an”lar şehrayine dö- nerdi. Harf ve Mana Her âlim Kur’an-ı Kerîm’i ayrı bir cihetten incelerdi. Nahiv onu anlamak, belağat onun güzelliklerini ortaya çıkarmak, usûl “ahkâm-ı fıkhıyye”yi murâd-ı ilahi çerçevesinde istinbat etmek için telif edilmişti. Boşanan aynı zamanda da çocuğunu emziren kadınların nafakasının örfe uygun bir şekilde babaya ait olduğunu bildiren (Bakara: 233) ayet-i kerimenin “ibaresi”nden annenin nafakasının babaya ait olduğu, “لــه المولــود “deki ihtisas ifade eden “ل “harfinden de, çocuğun babaya mülkiyet bakımından değil nesep yoluyla ait olduğu ve bunun “nassın işareti”nden anlaşıldığı söylendi1 Müfessirler, usulcüler, fakihler Allah kelamı olan Kur’an’ın harflerine de, hayatlarına dair hükümler çıkarılacak esaslar olarak baktı. 

Dr. İHSAN ŞENOCAK


Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Ocak sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 54)


Yorum Ekle