MAHREM VE HELAL 0LMAYAN KADINLARLA TOKALAŞMAK

MAHREM VE HELAL 0LMAYAN KADINLARLA TOKALAŞMAK

28 Aralı

MAHREM VE HELAL 0LMAYAN KADINLARLA TOKALAŞMAK Allah Teâlâ Hazretleri’ne sonsuz hamd-ü senalar Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e, al ve ashabına Salat-u Selamlar olsun.


Bilindiği üzere Kâinatta oluşan hadiseler için birtakım sebepler halk eden Mevla Teâlâ Hazretleri insanoğlunun neslinin devamı için onu erkek ve kadın olarak iki ayrı cinsten yaratmıştır. Bir imtihan olarak ta bu iki cinsi birbirlerine meyilli ve arzu duyar kılmıştır. Kadın ve erkeğin birbirine olan bu meylinden dolayı aralarındaki münasebetlerde de bazı kurallar koymuştur. Aralarında oluşabilecek münasebetlerden biri de musafaha yani tokalaşmaktır. Peki, erkek ile kadının el sıkışmasından ibaret olan bu fiilin yasaklık veya mubahlık noktasında Yüce Dinimiz ne demektedir? Kaynaklarımıza baktığımızda bu eylemin yapılmasının erkeğe de kadına da yasaklılığı konusunda Peygamber Efendimiz’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) kadınlar ile musafaha yapmadığı gibi yasakladı- ğını da görmekteyiz. Bu eserlerden bazıları şunlardır: ●Ümeyme bint-i Rakika’dan (Allah ondan razı olsun) rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: (…Ben kesinlikle kadınlarla musâfahalaşmam…) Muvatta’ (1893), Müsned-i Ahmed (26889), Tirmizî (1597), Nesâî (4192), İbnü Mâce (4874) 

HÜSAMETTİN VANLIOĞLU BAŞKANLIĞINDA FIKIH KURULU

Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Ocak sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 36)


Yorum Ekle