HAYRİ KIRBAŞOĞLU’NUN İSLÂM’A VE ÜMMET’E YAMADIĞI YAKIŞTIRMALAR -1-

HAYRİ KIRBAŞOĞLU’NUN İSLÂM’A VE ÜMMET’E YAMADIĞI YAKIŞTIRMALAR -1-

Bismillâhirrahmânirrahîm! Elhamdülillâhi Rabbi’l-Âlemîn, ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîn!

Sayın Bay M. Hayri Kırbaşoğlu ‘İslâm’a Yamanan Sanal Şiddet: Recm ve İrtidâd Meselesi’ nâmındaki yüz karası ve ilim ayıbı makalesiyle aslında önümüze bir akademik seviyesizlik ve modern hurâfelerin işporta tezgâ- hını sergilemiş oldu…

Bu yazımızda hiçbir ilmî ve mantîkî kıymet-i harbiyyesi olmayan hezeyânlarına, sırf illüzyonist şaşırtmalarla mağdûr ettiği zavallıları uyandırmak ve kendine getirmek umuduyla kısa ve tenbîhvârî cevâblar vereceğiz. Her zaman yaptığımız gibi, eline mazeret kozu bırakmamak içün sözlerinden bir kelime bile makaslamayacağız. Buyrun: [1] [Akademik Hurâfe]: Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın geçerli akçe olduğu başka ülkeIerin bulunup bulunmadığını bilemiyorum, fakat bildiğim bir şey varsa, o da, bunun benim ülkemde geçerli ve yaygın bir şey olduğudur.

Cevâb: Akademik hurâfe dediğime bakıp bunun da öyle olduğunu sanmayınız; bu tesbît tamâmen doğrudur ve en güçlü misâllerinden biri de şu doğru sözün sahibidir.

Şaşırmayınız; ‘el kezûbü kad yasdüku’… [Akademik Hurâfe]: Bu tespitin, en geniş ölçekte geçerli olduğu alan ise, hiç kuşkusuz İslam’a ilişkin medyatik vaaz ve tartışmalar alanıdır.

Cevâb: Bu da aynı. Nitekim ‘makâle’ ismiyle neşredilen şu hezeyan harmanı, anlattıklarına tıpatıp uymaktadır. [Akademik Hurâfe]: Bilimin, bilimsel bilginin, araştırma, inceleme ve yaratıcı dü- şüncenin bırakın geçer akçe olmayı, pul bile etmediği toplumumuzda, İslam’a ilişkin konuların da bu çerçevede ele alınması pek de şaşırtıcı değildir.

HÜSEYİN AVNİ KANSIZOĞLU

Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Ağustos sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 62)


Yorum Ekle