GÖRMEZ'E GÖRE BAŞÖRTÜSÜ TAABBUDÎ / DÎNÎ / HUKUKÎ (BAĞLAYICI) DEĞİL, AHLÂKÎDİR (!)

GÖRMEZ'E GÖRE BAŞÖRTÜSÜ TAABBUDÎ / DÎNÎ / HUKUKÎ (BAĞLAYICI) DEĞİL, AHLÂKÎDİR (!)

   İlâhî Dinlere Göre Başörtüsü” adlı makalesinde Görmez: Nur Suresi’nin 31. âyetinin, ahlâk ilkelerinin anlatıldığı bir bağlamda yer aldığını; Kuran’da başörtüsünün tamamen evrensel bir ahlak ilkesinin tatbiki için gerekli görülen tesettürün bir parçası olarak yer aldığını; İslam geleneği içerisinde başörtüsünü, Kuran’ı aşarak zor ve katı kurallara bağlayanların olageldiğini; başörtüsünün, kadının sosyal hayattan tecrid edilecek şekilde yorumlandığını; Müslüman hanımların başörtülü bir şekilde kabre konmasının, bunun ne kadar güçlü bir gelenek olduğunu gösterdiğini ifade etmektedir. (İslamiyat Dergisi, Cilt 4, Sayı: 2, Nisan Haziran 2001, s. 19-33). 


DR. AHMET GELİŞGEN

Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Temmuz sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 18) Yorum Ekle