FÂİZ NİÇİN HARAM VE TİCARET NEDEN HELAL?

FÂİZ NİÇİN HARAM VE TİCARET NEDEN HELAL?

   İslam, paradan para kazanmayı yasaklayarak sermayenin fakirden fâizciye doğru tek yönlü akışını durdurmuş, paranın bütün insanlar arasında dolaşımını temin etmiştir. Fâizci sistem bankalar yoluyla topladığı parayı, sınırlı sayıda insanın idaresine verirken, İslam, zekat vasıtasıyla onun önemli bir bölümü tekrar fakire döndürür. Fâiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaparken, zekat, fakirin daha da fakirleşmesine mani olur. Böylece toplumsal bir denge mekanizması oluşturur.

Beşerî Sistemler Vaadeder, İslam Yapar?

   Fâizci sistem, başta yapılan bir akitle borç olarak verilen herhangi bir şeyi zaman faktörüne bağlı olarak fazlasıyla geri vermeyi emreder. İslam ise borçtan kaynaklanan en küçük bir menfaati de fâiz kapsamında değerlendirir. Nitekim Allah Rasûlü صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: “Fayda temin eden her ödünç fâizdir.”


DR. İHSAN ŞENOCAK

Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Temmuz sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 50) 

Yorum Ekle