ALLAH RESÛLÜ ARAKAN VE BİLÂD-I ŞAM İÇİN NE BUYURURDU?

ALLAH RESÛLÜ ARAKAN VE BİLÂD-I ŞAM İÇİN NE BUYURURDU?

26 Mart 2

Allah Resulü (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ruhumuzun mihrabında Kur’an-ı Hâkim’in şu ayetini okuyor: O’na itaat ederseniz yegâne hakikate ulaşırsınız”. Onu dinliyor, sahabe gibi sanki hep Ona bakıyoruz. “Her şeyin en doğrusunu Allah ve Resulü bilir.” diyen ashap ile aynı safta duruyor, her emrine “lebbeyk” diyoruz. Evde, okulda, sokakta, fabrikada, hâsılı her noktada O’nun riyâsetinde olmanın heyecanını yaşıyoruz. O konuşuyor şuurumuz şekilleniyor, O konuşuyor önceliklerimiz değişiyor. Maddenin kıymet ölçüsünü de O (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den öğrendik. O, en zenginle en fakiri ubudiyet safında bir araya getirdi; Abdurrahman b. Avf ve Ebû Bekir (Radıyallâhu Anhümâ) gibi zenginler varlık da, Ashab-ı Suffa gibi fukara olanlar da yokluk da imtihan edildiklerini öğrendi. Birinci guruba dâhil olanlar vererek şükretti, ikincidekiler ise sabrederek ubudiyete devam etti. O (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Medeniyet’i anlattı: Medine’de Allah için tasadduk eden ve Allah için alan izzetli fakirler oluştu. O konuştukça verenlerin alanlar üzerindeki teklifi kalktı. Kapitalist yapılanma tamamıyla devre dışı kaldı. Allah Resulü (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ikram etmeyi imanla irtibatlandırdı: َAllah’a ve ahirete iman eden misafirine ikram etsin.”2 İman, ashabı akide de olduğu gibi içtimaiyatta da ümmetle ittihada çağırdı.

DR. İHSAN ŞENOCAK

Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Nisan sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 66)


Yorum Ekle